>

Skip to Content

MVO

Maatschappelijk Verantwoord en duurzaam Ondernemen is een beleidsvisie die een lange-termijn-bedrijfswinst koppelt aan aandacht voor het milieu en voor interne en externe sociale aspecten. GET bevindt zich in een unieke sleutelpositie en benut deze met het omzetten van haar beleidsvisie in concrete acties zoals:
  • CO2-uitstoot verminderen door verminderen van brandstofverbruik
  • Verhogen van de beladingsgraad
  • Voorkomen van onnodige kilometers